Διαβάστε όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε τη θέση εργασίας που επιθυμείτε. Ξεκινήστε με τις οδηγίες σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος και προετοιμαστείτε κατάλληλα για τη συνέντευξη.

Τι πρέπει να αποφύγετε κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης

Είστε πλέον καλά προετοιμασμένοι για τη συνέντευξη και έτοιμοι να "αντιμετωπίσετε" τον πιθανό εργοδότη σας. Τώρα όλα εξαρτώνται από το πόσο καλά θα απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας υποβληθούν και από το πόσο θα αποφύγετε τις παγίδες που μπορεί να κρύβει η συνέντευξη.

Τι να προσέξετε κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης

Το να καταφέρετε να περάσετε μια συνέντευξη με επιτυχία είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να κατακτήσετε τη θέση εργασίας που επιθυμείτε. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης σας δίνετε μια πολύ καλή ευκαιρία να παίξετε ενεργητικό ρόλο στην προσπάθεια κατάκτησης της θέσης αυτής. Το πόσο καλά θα τα πάτε κατά τη διάρκεια εξαρτάται κυρίως από τη δική σας ικανότητα να παρουσιάσετε στο μελλοντικό εργοδότη τα προσόντα και τις φιλοδοξίες σας. Για το λόγο αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω χρήσιμες συμβουλές:

Προετοιμασία για τη Συνέντευξη

Ποιος και με ποιο τρόπο θα πάρει συνέντευξη.

Μπορεί η συνέντευξη να γίνει από τον υπεύθυνο προσωπικού της επιχείρησης (πολλές φορές είναι ο ίδιος ο εργοδότης) ή από ομάδα στελεχών της επιχείρησης εξειδικευμένη στον τομέα επιλογής προσωπικού. Η συνέντευξη μπορεί να είναι:

Βιογραφικό Σημείωμα - Οδηγίες Σύνταξης

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία στην αναζήτηση εργασίας. Θα μπορούσε κάποιος να το πει ότι αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στη συνέντευξη με τον μελλοντικό εργοδότη και την πρόσληψη του υποψηφίου. Γι'αυτό το λόγο είναι σημαντικό να διαθέτετε ένα καλό βιογραφικό τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τη σύνταξη.

Το βιογραφικό δίνει μια συνοπτική περιγραφή των γνώσεων και των ικανοτήτων του κάθε ατόμου, το ποιος είναι και τι εμπειρία διαθέτει.

Στόχος του είναι να τραβήξει την προσοχή του αποδέκτη και να δημιουργήσει μια θετική εικόνα για τον υποψήφιο που θα τον οδηγήσει στην πρόσληψη.