Διαβάστε όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε τη θέση εργασίας που επιθυμείτε. Ξεκινήστε με τις οδηγίες σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος και προετοιμαστείτε κατάλληλα για τη συνέντευξη.

Τι θέλει να μάθει ο εργοδότης

Κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης μπορεί να σας τεθούν μια σειρά από ερωτήσεις που μπορεί να έχουν άμεση σχέση με την προσωπικότητά σας, τη μόρφωση και τις σπουδές σας, την επαγγελματική σας εμπειρία και την προσωπική σας ζωή.
Τις περισσότερες φορές ο εργοδότης έχει ανάγκη να λάβει απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

 • Είστε άνθρωπος που δημιουργεί καλές σχέσεις στο εργασιακό του περιβάλλον ή είστε άνθρωπος με προβληματικές σχέσεις;
 • Μπορείτε να μεταδώσετε εύκολα τις σκέψεις και τις ιδέες σας;
 • Προτιμάτε να ηγείσθε μιας ομάδας συναδέλφων;
 • Θα είσαστε ικανοί να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της θέσης, έχετε την απαραίτητη βασική γνώση και κατανόηση η οποία θα σας βοηθήσει να ωφεληθείτε και να εκμεταλλευτείτε τη βασική εκπαίδευση που θα σας παρασχεθεί;
 • Έχετε επαγγελματικές φιλοδοξίες και στόχους;
 • Θα αντιμετωπίσετε με ενθουσιασμό τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στη δουλειά σας ή θα οπισθοχωρίσετε;
 • Μπορείτε να παίρνετε εύκολα αποφάσεις;
 • Μαθαίνετε από τα λάθη σας και αξιοποιείτε δημιουργικά τις εμπειρίες του παρελθόντος;
 • Πόσα γνωρίζετε για τον εργοδότη, για την επιχείρηση και τους στόχους της, για το είδος και το περιεχόμενο της δουλειάς;
 • Είστε σίγουροι ότι σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση εργασίας και για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη θέση εργασίας;
 • Πόσο σημαντικός είναι για σας ο παράγοντας στρες στο εργασιακό σας περιβάλλον;
 • Είναι σημαντικό για σας να λειτουργείτε δημουργικά και να επινοείτε νέες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων;
 • Λειτουργείτε καλύτερα όταν υπάρχουν προκαθορισμένοι στόχοι;
 • Σας αρέσει να ταξιδεύετε για επαγγελματικούς λόγους;

0 comments:

Post a Comment