Διαβάστε όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε τη θέση εργασίας που επιθυμείτε. Ξεκινήστε με τις οδηγίες σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος και προετοιμαστείτε κατάλληλα για τη συνέντευξη.

Αυτοαξιολόγηση υποψηφίου πριν τη Συνέντευξη

Πριν παρουσιαστείτε σε μια συνέντευξη καλό θα ήταν να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα που αφορούν την αυτογνωσία:

  • Έχω επίγνωση των δυνατών και αδύνατων σημείων μου, των ικανοτήτων, των επαγγελματικών αξιών και των ενδιαφερόντων μου;
  • Έχω κάνει ανάλυση της θέσης για την οποία ενδιαφέρομαι;
  • Έχω συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες για την επιχείρηση που προσφέρει τη θέση εργασίας;
  • Είμαι έτοιμος/η να κάνω ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης;
  • Γνωρίζω ποια θα πρέπει να είναι η νόμιμη αμοιβή μου (οικονομικές απολαβές μου) για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας;
  • Είμαι έτοιμος/η να παρουσιάσω σε συντομία πως θα ωφεληθεί η επιχείρηση από την πρόσληψή μου;
  • Μπορώ να πείσω για τις δυνατότητές μου να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της συγκεκριμένης θέσης εργασίας;
  • Μπορώ να αποφύγω τις ερωτήσεις παγίδα;
  • Μπορώ να αξιολογήσω το αποτέλεσμα με τη λήξη της συνέντευξης;
  • Μπορώ να χρησιμοποιήσω προς όφελός μου τον τόνο της φωνής μου, τη γλώσσα του σώματος και να ξεπεράσω το αναμενόμενο άγχος;

0 comments:

Post a Comment